Gradovi

1. Grad na Goričkem
Grad je tudi ime kraja in je največji kraj na Goričkem. Ime je dobil po utrdbi, okoli katere se je razvil. Prva pisna omemba gradu sega v leto 1208, ko se omenja grof Nikolaj iz Železnega. Na gradu so vladali grofje iz Železnega (1208 – 1269), nato Omode in od 1365. leta naprej Szechyi, ki so v 16 stoletju širili protestantizem. Za njimi so v gradu vladali še Batthyanyi in Szechenyi. Med obema svetovnima vojnama je bil lastnik ohranjenega in opremljenega gradu industrijalec Geza Hartner iz Murske Sobote, po vojni pa je bil grad dolgo zapuščen. Do danes so precejšen del gradu že obnovili. Grad na Goričkem je tudi največji grad na Slovenskem. Njegova posebnost je, da ima 365 sob, kar pomeni da ima vsak dan v letu svojo sobo. Grajski park je v zadnjih letih znan po izvirni prireditvi Noč čarovnic, katere se vsako leto udeleži več tisoč obiskovalcev od vsepovsod.

2. Grad Beltinci
Takoj na začetku beltinškega parka stoji graščina iz 13. stoletja. Zadnja si jo je pred 2. svetovno vojno lastila družina Zichy. Prvotno je graščino obdajalo obzidje s štirimi stolpi, okoli gradu pa je bil skopan obrambni vodni jarek, v katerem je bila voda iz potoka Črnca, ki teče v bližini. V 17. stoletju (po koncu turških vpadov) je prišlo do zrušitve južnega in zahodnega dela. Takšno podobo je grad ohranil vse do danes. Posebna znamenitost gradu sta dva podzemna rova. Prvi povezuje grad s cerkvijo, drugi pa je speljan do žitnic, ki se nahajajo na začetku Beltincev. Grad ima danes dva cela, dva okrnjena trakta ter tri okrogle stolpe na vogalih. Dolgo je propadal, zdaj pa je že v temeljiti obnovi. V štirih že obnovljenih prostorih se nahaja poročna dvorana, v kateri se odvijajo različne prireditve, kulturno-družabna srečanja in razstave.

3. Grad Murska Sobota
Grad leži sredi urejenega murskosoboškega parka in izvira iz 2. polovice 16. stoletja. Pisne listine dokazujejo, da je že sredi 13. stoletja na istem mestu stal t.i. belmurski grad, ki ga listina omenja kot »castellum in Belmwra« in ločeno od kraja Murska Sobota. V 2. polovici 14. stoletja je bil grad v lasti plemiške družine Széchy, leta 1687 pa je grad kupil Peter Szápáry. Od njegovih dedičev (zadnji lastnik je bil Geza Szápáry) ga je leta 1934 kupila Občina Murska Sobota. V času 2. svetovne vojne so imeli v gradu sedež madžarski okupatorji. Kulturni pomen je začel dobivati po drugi svetovni vojni, saj so do danes v njem poleg knjižnice uredili urejeno dvorano za razne družabno-kulturne prireditve in prostore mladinskega društva.

4. Grad Rakičan
Dvorec Rakičan se nahaja v istoimenski vasi, ki je od Murske Sobote oddaljena le 1,5 km. Prvi pisni zapisi pričajo o njegovi izgradnji v 15. stoletju. Po turški vpadih so grad prenovili v baročnem stilu. Grad Rakičan ima izrazito podeželski izgled, kar sovpada z nekdanjo in današnjo osrednjo aktivnostjo, to je vzrejo konjev. Poleg organizirane šole jahanja upravljalci ponujajo tudi ježo turistom in ostalim obiskovalcem. V gradu deluje tudi Raziskovalno izobraževalno središče, ki prireja izobraževanja, delavnice ter predavanja na različne teme. Urejen park in okolica okoli gradu sta idealna za sprehode ter kolesarjenje.

Prekmurje na dlani © Prekmurje na dlani 2007-2024 | Sofura d.o.o |