Ostale znemanitosti 1. Otok ljubezni
Ob vasi Ižakovci teče reka Mura, ki je skozi stoletja s svojo strugo oblikovala naravni otok. Domačini so ga poimenovali Otok ljubezni zaradi lokalne legende o prepovedani ljubezni med plemkinjo in kmetom, ki se je končala tragično s fantovo utopitvijo. Gospodična se zaradi ljubezni do njega ni nikoli poročila. Nekateri še pravijo, da je v preteklosti iz ptičje perspektive imel obliko srca. Otok in okolica otoka sta znana po svoji neokrnjeni naravi in tišini. Na otok lahko pridete preko mosta.
Brod na Muri
Obiskovalci lahko reko Muro prečkajo s pravim, še delujočim brodom, ki je eden redkih še ohranjenih. Nekoč so brodovi predstavljali edino povezavo med bregovi Mure. Prevažali so tovor, ljudi in vse ostalo potrebno. Na brodu je že od nekdaj postavljen lesen križ, ki ljudi in tovor varuje pred nesrečami, še posebno brodarja in sam brod pa pred močnim tokom reke in deročo ter naraslo vodo.

2. Mlin na Muri
Posebnost Prekmurja so tudi mlini na Muri, od katerih sta žal ohranjena le še dva. Mlin žene kolo, ki ga poganja vodni tok reke Mure. Nekateri mlini plavajo na vodi v celoti, v nekaterih pa se z vodotokom dviga in spušča le mlinsko kolo. Plavajoči mlin v Ižakovcih je bil nanovo postavljen kot kulturna znamenitost ter kot slikovita povezava sedanjosti s preteklostjo. Nazorno prikazuje, kako so ljudje živeli v sožitju z naravo in kako so izkoriščali vodno silo brez škodljivih vplivov in posledic na okolje. Pred 2. svetovno vojno naj bi bilo takih mlinov na Muri čez 90. Posebna zanimivost je še delujoč Babičev mlin, kjer lahko kupite v njem mleto moko. Družinska dejavnost Babičevih se tradicionalno prenaša iz roda v rod že nekaj generacij. Prvi mlin je bil postavljen daljnega leta 1928, narasla voda pa je odnesla vse do 1990. leta zgrajena mlinska kolesa. Današnje kolo je že četrto povrsti.

3. Krajinski park Goričko
Goričko predstavlja gričevnat in hribovit severni del Prekmurja. Hribovita in z gostim gozdom pokrita pokrajina ni bila nikoli gosto poseljena. S tem se je lahko narava neokrnjeno razvijala in ohranjala v svoji najlepši luči. Krajinski park Goričko je nastal z namenom, da se ohrani naravo, ki skriva svojo pestrost in pristnost ter s katero je človek sposoben sobivati. Krajinski park Goričko zajema občine Cankova, Dobrovnik, Gornji Petrovci, Grad, Hodoš, Kobilje, Kuzma, Moravske Toplice, Puconci, Rogašovci in Šalovci. Park naj bi ohranjal ravnovesje med človekom in naravo ter ščitil naravno pestrost kmetijskih kultur, gozdov, sadovnjakov, travnikov, mokrišč in s tem tudi življenje številnih, med njimi tudi redkih, vrst rastlin ter živali. V parku se med drugim nahajajo tri zelo redke vrste netopirjev in kar 174 vrst ptic. Kot v ostalih krajinskih parkih tudi v tem veljajo omejitve in pravila, ki preprečujejo večje in škodljive posege v naravo. Krajinski park Goričko je idealen za izlete v naravo, piknike, kolesarjenje, sprehode, pohode ali za raziskovanje pestrega ekosistema.

4. Časarov mlin
Časarov mlin je bil zgrajen leta 1930. Poganjala ga je voda iz Ratkovskega potoka na robu gozda v vasi Berkovci. Vrtenje je omogočalo veliko leseno mlinsko kolo, ki je bilo leta 1947 zaradi dotrajanosti zamenjano s prirejeno Francisovo turbino, ki pa je za pogon uporabljala nakopičeno vodno maso. Predvsem priročna je bila zaradi sušnih obdobij, ko je nakopičena voda nadomeščala pomanjkanje vode v strugi potoka. Žitarice sta mlela vgrajena valjčna mlina in kamen za mletje. Valjčna mlina so izdelali in pripeljali leta 1905 in 1911 iz Madžarske tovarne Ganz. Stroj pripeljan 1911 je bil obnovljen, zato je njegovo delovanje še danes možno prikazati. Mlin je nehal delovati leta 1968 in je postal muzej, ki si ga lahko vključno z etnološko zbirko z razstavljenim takrat uporabljanim orodjem, ogledate ob predhodni najavi.

Prekmurje na dlani © Prekmurje na dlani 2007-2024 | Sofura d.o.o |